Ultraäänitutkimukset ovat tärkeä diagnostiikan apuväline kun halutaan saada lisätietoa mm. sisätautisairauksien aiheuttamista ongelmista. Ultraääntä käytetään apuna myös tiineysdiagnostiikassa.

Käytössämme on sekä sektori että lineaari ultraäänilaitteet, jotka toimivat useilla eri taajuuksilla. Näin saadaan monipuolisesti katetuksi erityyppiset tutkimustarpeet.

Ultraäänitutkimus on eläimelle vaaraton ja kivuton toimenpide, joka useimmiten ei vaadi rauhoitusta. Tutkimuslöydökset voidaan tallentaa myöhempää tarkastelua ja vertailua varten.

Ultraääniohjauksessa voidaan eri elimistä ja kudoksista ottaa pieniä koepaloja patologin tutkimusta varten nahan läpi vietävällä biopsianeulalla. Koepalojen ottoa varten potilas rauhoitetaan tai nukutetaan kevyesti tarvittaessa.